محل تبلیغات شما۱۴تشکیل کانون پرورش فکری۲.کتابخانه۳.أموزش کامپیوتر.کارأفرینی۴.مهدکودک۵.باشگاه.نیروی جهادی براه کمک به محرومین.۶.أموزش نساجی۷.هیات امنابرگزاری دعا8.آگاهی مردم برای وقف انفاق۹.ایجادکارگاه تولیدبلدرچین.قارچ۱۱.کافه نت۱۲آشپزی.مهارت خانواده۱۳.نهصت سوادآموزی۱۴برگزاری کلاس قران عقیدتی اخلاق احکام عقاید۱۵صندوق۱۶شرکت تعاونی۱۸ورزش شنا تیراندازی۱۹.آموزش کارآفرینی۲۰.عمران بافت فرسوده۲۱.تولیدمرغ.گوسفندآموزش دامداری گاوشترمرغدبرزاری کلاس مهارت خانه داری.ت اولاد.شوهرداری۳.زتشویق سرمایه داران جهت سرمایه گذاری دربخش کارإف

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Religions